CHMP family

(Chromatin modifying proteins)

cluster_1

CHMP1A, CHMP1B

cluster_2

CHMP4A, CHMP4B, CHMP4C